zaterdag 29 augustus 2015

¡Guest Blogger: Coosje!

Hoe leuk is het een keer een blog te schrijven voor een andere blog!
Ik weet niet of jullie mij kennen maar bij deze nog even in het kort. Mijn naam is Stephanie Koster, 42 jaar oud, moeder van 3 jongens (14, 11 en 8 jaar oud) en al 18 jaar getrouwd met mijn grootste maat.
Sinds 2011 blog ik op Coosje (voorheen bekend als interieur-coosje). Mijn passie voor veelal Scandinavisch interieur deel ik hier op evenals mijn leven en liefde voor fotografie. Twee jaar lang heb ik ook een webshop gehad met Scandinavische woonaccessoires maar daar ben ik een paar maanden geleden mee gestopt. Het bloggen probeer ik nu weer wat meer naar voren te schuiven, al zie ik dit echt als een hobby.
Anneke ken ik al enige tijd nadat ik haar een keer ontmoette op de Bloggers lunch bij Heeerlijk, wat een lieve vrouw! ;-)

Graag deel ik met jullie dit huis nu Anneke van haar welverdiende vakantie geniet. Ik vond het op de Zweedse makelaarssite Stadshem.


Het huis is neutraal gelaten en staat heerlijk vol, niet overdreven maar kijk eens goed naar de foto's overal staan meerdere groeperingen. 
Ik zie jullie denken vol? voor mij is dit vol haha...


Naast de hoofdkleuren zwart en wit, wat typerend Scandinavisch is, hebben de bewoners gekozen voor een mooie houten vloer en houten tafels. Daarnaast versterken het rotan stoeltje, de rieten manden het sisal vloerkleed het gebruik van de naturellen wat het huis veel warmte geeft. Het brass ofwel goud van de lamp(-en) en de kandelaars versterken dit warmte gevoel ook. Ik hou ervan maar snap dat veel mensen even moeten wennen aan het "foute" uiterlijk van goud, beetje teveel jaren 80? De combinatie van oude spullen gecombineerd met nieuwe spullen, het design met Ikea is mijn favoriet.


Via:
Persoonlijk hou ik heel erg van dit soort inrichtingen, het geeft een huis een eigen stijl. Huizen die zijn ingericht als toonzalen gaan mijn aandacht voorbij, een onpersoonlijk is huis zegt in mijn ogen niets.
Mijn advies is daarom altijd je eigen stijl te creëren. Tuurlijk kan je hier en daar wat opdoen van anderen maar een huis hoeft niet perfect te zijn, als het maar bij jou past!

Anneke fijne vakantie en geniet ervan!
Wellicht zie ik, jullie ¡Muy Bien! volgers ook een keer op Coosje!?
Groetjes!


How much fun is it a time to write a guestblog for another blog!
I don't know if you know me but here is a briefly introduction. My name is Stephanie Koster, 42 years old, mother of three boys (14, 11 and 8 years old) and 18 years married to my dearest friend. Since 2011 I blog at Coosje (formerly known as Interior Coosje). My passion for mostly Scandinavian interior part I like my life and love for photography here. For two years I have also had a shop with Scandinavian home accessories, but I stopped a few months ago. I try to take more time for Blogging, though I see this really as a hobby.
I've known Anneke for some time after I met her once at the Bloggers lunch at Heeerlijk, such a sweet woman! ;-)
In this post I like to share with you this house, while Anneke enjoys her well deserved holiday. I found this house at the Swedish real estate site Stadshem.
The house has a beautiful neutral state and wonderfully full, but not overdone. Take a look closely at the pictures, it has several groups of beautiful items everywhere. I hear you think: full? For me this is full haha ...
Besides the main colors black and white, which is typical Scandinavian, the residents have opted for a wooden floor and wooden tables. The rattan chair, wicker baskets the sisal carpet gives the house a warm touch. The brass or gold lamp (s) and candelabras reinforce this feeling of warmth as well. I love it, but understand that many people have to get used to the "wrong" appearance of gold, a bit to much 80s? The combination of old stuff combined with new stuff, the design with Ikea is my favorite.
Personally I like very much this kind of mixtures of styles, it gives a home its own atmosphere. Houses that are arranged as showrooms don't my attention, an impersonal's house doesn't say a nothing to me. My advice therefore is: always create your own style. Sure you here and gain from others, but a home does not have to be perfect as long as it suits you!
Anneke nice holiday and enjoy! Perhaps I meet you ¡Muy Bien! Followers also at Coosje !? Have a nice day!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten