donderdag 27 augustus 2015

¡Guest Blogger: ACT productions!

We hebben het bijna allemaal wel… verslavingen! Dan bedoel ik de ‘onschuldige’ verslavingen. Die van mij (Robine van Act Productions blog) zijn Cola Zero (liefst een blikje!), magazines (van Milk Decoration tot British Vogue) en mijn nieuwste: keramiek! Mijn lief heeft al een verbod gezet op het kopen van schaatjes.. Maar noodles moét je echt in een anders schaaltje serveren dan Marokkaanse tomaten-linzensoep..! 
Met als gevolg dat onze kast op instorten staat.


Mijn motto wat betreft interieur en kleding is ‘less is more, more or less…’. Je snapt al ik houd van minimalisme, maar in mij zit gewoon een enorme ‘hoarder’! Dus na flink opruimen, uitdelen/weggooien(kan ik dus niet..) is mijn kast een stuk overzichtelijker. Keep it simple!!


Normaal koop ik meteen acht of tien stuks wanneer ik bijvoorbeeld nieuwe wijnglazen koop. Niets zo heerlijk als een gedekte tafel met dezelfde wijnglazen! Ook overzichtelijk in je kast en mocht er een stukgaan, geen probleem!
Met mijn keramiek verzameling pak ik het juist anders aan, van veel kopjes koop ik maar een of twee stuks. Maar door de kleuren, het design en de materialen vormt het een mooi geheel! Op de foto’s hieronder zie je een gedeelte van mijn collectie. Mijn werk bij Stockhome maakt het ook niet gemakkelijk, ik zie zó veel moois voorbij komen!Op mijn wishlist staan nog een aantal mokken; ‘Melting Cup’ van Studio Arhoj , Paper Porcelain kop met oor van HAY en kopjes van Kristie van Noort.

Foto's
ACT productions blog
Kopjes en glaswerk op de foto: Lovatt kopje wit via Stockhome.nl, Lichtblauw kopje Loods 5; set van 4 stuks, Kopje met ‘A’ van Arne Jacobsen, kopjes verschillende kleuren Suus Notenboom via Stockhome.nl, Kop en diep bordje Sigillata Signature design door Chris Mestdagh via Stockhome.nl, glaswerk Serax via Stockhome.nl.


Almost everyone has them ... addictions! I mean the 'innocent' addictions. Mine (Robine van ACT productions blog) are Cola Zero (preferably a can!), Magazines (like Milk Decoration or British Vogue) and my latest: ceramics! My sweetheart has already put a ban on buying bowls .. But you really need a different dish for serving Moroccan tomato-lentil soup than for serving noodles ..! The result is that our closet is about to collapse. My motto regarding interior and clothing is 'less is more, more or less ...'. You get it, I love minimalism, but there is a huge 'hoarder' in me! So after a big cleanup, handing out / throw away (I can not ..) my closet is clearer. Keep it simple !!
When I buy new glasses, I Usually I buy right away eight or ten pieces of them. Nothing is as good as to set up a table with the same wine glasses! Also organized in your closet and if one breaks, no problem!

With my ceramics collection I take act different, from many cups I buy just one or two pieces. But because of the colors, the design and materials they form a beautiful collection! In the photos below you can see a part of my collection. Working at Stockhome doesn't make it easy to keep my motto 'Less is more' , I see so much beauty passing by! On my wishlist there are still some mugs like the 'Melting Cup' by Studio Arhoj, Paper Porcelain cup by HAY and the cups by Kristie van Noort.

1 opmerking: