donderdag 28 april 2016

¡Sweet Dreams!

Via:

A minimical rustic styled bedroom in beautiful greyish colours..
The talented Pella Hedeby styled this bedroom with just some Grey, Green, Taupe and a touch of White and wood. 
An oasis of rest, just like a sleeping room has to be.


Een minimalistische stoere slaapkamer in prachtige vergrijsde kleuren... De talentvolle Pella Hedeby stylde deze slaapkamer met wat groen, grijs, t

dinsdag 26 april 2016

¡Inspired by Nature: Birdy table!

Sometimes you see products that have such simple but great design, that they are real wannahaves!

Foto:
The Nice Stuff Collector

That's what happened when my dear Instagram friend Theo-Bert Pot (The NiceStuff Collector) showed his new Birdy table. How I love the table. Not only for its gold colour, but the most for its unique legs...so with the Urban jungle at my home, this is highly on my wishlist!2, 3, 4

Foto:
The Nice Stuff Collecftor

If you want to buy this table, you can find it here
(Sorry, I just dicovered that they are sold out at the moment... ;-( So hopefully they get it back in stock...)

Soms zie een ontwerp dat zo mooi is in al zijn eenvoud, dat je het meteen wil hebben. Dat gebeurde toen ik de nieuwste aanwinst van mijn Instagram vriend Theo - Bert Pot (The Nice Stuff Collector) zag: de Birdy tafel. Ik was meteen verliefd. Niet alleen vanwege de trendy gouden kleur, maar vooral voor de unieke vogelpoten.... Dus met een Urban Jungle in huis, staat deze tafel met stip op mijn wishlist! Ook verliefd geworden op deze tafel, hij is hier te koop! (Oh wat jammer, ik zie dat het tafeltje uitverkocht is ;-(( Hopelijk komt deze snel weer terug in de collectie...)

zondag 24 april 2016

¡Beautiful People!Via:
1, 2, 3

Just a few portraits of some beautiful aged ladys.
Every wrinkle tells her own story...
How I like their smile and their energy.

At my Pinterest Board ¡Mooi Mens! You can find some more of them.

Een paar portretten van mooie oude dames. Iedere rimpel vertelt haar eigen verhaal... Wat vind ik hun lach en energie mooi.
Je kunt meer van deze foto's op mijn Pinterest board ¡Mooi Mens! vinden

donderdag 21 april 2016

¡Urban Jungle Bloggers: Plants & Glass!

Lately I have this thing with palmtrees... 


Foto's
¡Muy Bien!

Last week, I bought this beautiful presse papier and this inspired me to this month Urban Jungle Bloggers theme: ¡Plants & Glass! I bought some beautiful palms which reminds me of traveling to Morocco and strolling around the Palmeraie. I love to put plants in a glass planter, because in this way, you can see every detail and they look more stylish to me.

At an old wooden box I created my own Palmeraie. I added the Palmtree embroidery ring, designed by the talented Instantcrush.nl and my golden palmtree chandelier. With one of my favourite pictures of Annie Leibovitz, where glass is a main theme as well, it feels like a enjoying a holiday at home!


The Urban Jungle Bloggers (a great initiative by Igor and Judith) is all about more green at home and enjoying the beauty of plants. Urban Jungle Bloggers from all around the world share ideas to create an Urban Jungle through styling ideas, DIY and green tips & tricks.

Ik heb iets met palmen de laatste tijd... 

Vorige week kocht ik deze mooie presse papier en die inspireerde me voor het Urban Jungle Bloggers thema van deze maand: ¡Plants & Glass! Dus kocht ik een paar mooie palmplanten die me meteen doen denken aan reizen naar Marokko en heerlijk door de Palmeraie te struinen. Ik hou ervan om planten in glazen potten te doen, omdat je zo de hele plant ziet en ze zo veel stylisher vind. Op een oude verhuiskist heb ik mijn eigen Palmeraie gemaakt. Ik combineerde ze met de super leuke nieuwe borduurring van de inspirerende Instantcrush.nl en mijn koperen palmboom kandelaar. Met een van mijn favoriete foto's van Annie Leibovitz, waar glas ook een hoofdrol in speelt, voelt het als vakantie in eigen huis! 

maandag 18 april 2016

¡Moodboard Monday #67!

Via:

The last weeks I had a kind of energy drain, got a cold for weeks and didn't feel well... not something I am used to, since I am always an optimist and see the sun shine in every dark corner. So when I read this quote, I had to share it at ¡Muy Bien!. With this quote on my mind, I feel much better. So if your Monday starts grey, just think of something which makes you smile...

¡Have a Happy Monday!

De laatste weken had ik een soort energielek, was weken verkouden en had nergens zin in... niet iets waar ik aan gewend ben, omdat ik altijd optimistisch ben en de zon in ieder donker hoekje zie schijnen. Dus toen ik deze quote las, moest ik deze wel delen op ¡Muy Bien!. Met deze quote in mijn hoofd voel ik me meteen stukken beter. Dus mocht je maandag niet zo zonnig verlopen, denk dan aan iets waarvan je moet lachen...

zondag 17 april 2016

¡Instagram Favourite: Tinta Luhrman!

Not a day without the always inspiring pictures at Instagram! How I love the beautiful pictures @TintaLuhrman shares with us! Tinta loves vintage and warm ochre and brown colors, which you can meet at every picture.


Tinta is a really emotive person, that's how the idea of making a picture usually starts. She is very visually oriented and that's why she is overladed with ideas and creativity.

In 2014 she started Instagram on the advice of a good friend. It opened a new world to her. She found it very exciting because they had great fear of social media and the use of computers. When she got a lot of positive feedback, she began to like and enjoy it. Through her work as a stylist Tinta is daily exposed to inspiring and beautiful images, materials and shapes. After the birth of her daughter, she went to look at things differently and above all; to live differently. Many photos on Instagram give a picture of how people are and what's going on in their lives. It is also a good platform for people to share their beautiful talents. Tinta really believes that crafts and handicrafts are more appreciated by Instagram, which she likes. She thinks that Instagram has become a way of life for many people. It is still a picture, the story behind it you don't know. What would it be fantastic if we all have a tidy and stylish life like on the pictures (but that might be boring as well). Tinta doesn't like trends, she finds it a shame to like things for a short time and then get rid of them.

Tinta has got a love-hate relationship with Instagram. The most important thing for her now is that she stays with herself and enjoy the moment and is not concerned with whether this is “an appropriate Instagram moment", which you also can see at her feed. The images she shares are small moments of happiness. It's her life and she wants to enjoy it and sometimes she likes to share something of it.

Tinta can really enjoy the beautiful pictures, but most of those who continue to have their unique photos such as @virgin_honey, where humor is always her motivation. Let us all recognize the fun of Instagram and do not take too seriously. Remember to really talk to people and read a book.

I'm a fan of the beautiful home of Tinta, where vintage rages mixed with crisp white and gray and collages in which she makes funny creatures with all kinds of beautiful things. Here's some of my favorite photos!

¡E N J O Y!

Foto's
@TintaLuhrman

Geen dag zonder de altijd inspirerende foto's op Instagram! Ik ben fan van de geweldige foto's die @TintaLuhrman met ons deelt! Tinta houdt van vintage en warme okergele en bruine kleuren en die zie je in al haar foto's terug.
Tinta is een echt gevoels mens, van daar uit ontstaan haar foto’s meestal ook. Ze is zeer visueel ingesteld en loop soms over van ideeën en creativiteit waardoor ze ook wel eens vast kan lopen, zo ook op Instagram.
In 2014 is Tinta op aanraden van een goede vriendin begonnen met Instagram. Er ging een nieuwe wereld voor haar open. Ze vond het heel spannend want ze had grote angst voor social media en het gebruik van computers. Op een gegeven moment kreeg ze de smaak te pakken en kreeg ze ook hele positieve feedback. Door haar werk als stylist komt Tinta dagelijks in aanraking met inspirerende en mooie beelden, materialen en vormen. Door de komst van haar dochter is ze wel anders gaan kijken naar dingen en vooral anders te gaan leven. Veel foto’s op Instagram geven een beeld van hoe mensen zijn en wat er speelt in hun leven. Het is ook een mooi podium voor mensen met hun mooie talenten. Tinta gelooft echt dat door oa deze app, ambacht en handwerk meer gewaardeerd worden. Dat vindt ze mooi. Ze denkt dat het voor veel mensen een manier van leven is geworden. Het is en blijft een foto, het verhaal er achter weet je niet. Wat zou het toch fantastisch zijn al we allemaal zo’n opgeruimd en stylisch leven hadden als op de foto's (wat dan wel weer saai is). Tinta houdt niet van trends, vind het zonde om zo kort van iets te houden.
Tinta heeft een haat liefde verhouding heb gekregen met deze app. Het belangrijkste voor haar nu is dat ze bij zichzelf blijft en geniet van het moment en niet bezig is met " of dit een geschikt Instagram moment is". Dit is ook goed te zien in haar feed. De beelden die ze deelt zijn kleine geluksmomentjes. Het is haar leven en ze wil ervan genieten en soms deelt ze daar iets van.
Tinta kan echt genieten van de prachtige foto's maar vooral van mensen die hun eigen ding blijven doen zoals bijvoorbeeld @virgin_honey, waar humor de drijfveer is. Laten we vooral de lol van Instagram inzien en het niet te serieus nemen. Vergeet niet om echt met mensen te praten en een boek lezen.

Ik ben fan van het mooie huis van Tinta, waar vintage wordt gemixt met fris wit en grijs en de collages waarin ze met allerlei mooie spullen geweldig leuke beestjes maakt. Hier zie je een aantal van mijn favoriete foto's! 

donderdag 14 april 2016

¡Home 2 Sell!


A seventies styled home, just it was like 30 years ago, that's how my friend Annet from Home2S, found this Home2Sell in Amstelveen. This house belonged to the parents of one of our youth friends and hadn't changed at all when she first entered it. 

Annet saw these seventies look as a chance to restyle the house with modern accents and colours like orange, blue and grey. Mixed with the authentic furniture, with look much better since the house was repainted. So she transformed this beautiful stand alone house in a warm and cosy home. It is now for sale, as seen here. If to want to know how it looked before, then take a look at the Home2S site where you can find some more inspiring Make Over´s. 

And if you want to look how Annet lives herself, take a look at her inspiring Instagram feed.
Foto's
Home2S

Een vrijstaand huis in jaren zeventig stijl, dat was hoe mijn vriendin Annet van Home2S, dit Home2Sell in Amstelveen aantrof. Dit was het huis van een van onze jeugdvriendinnen en was in de jaren dat ze er niet geweest was, totaal niet veranderd. Annet zag de seventies look als een kans om het huis te restylen met moderne accenten en kleuren zoals oranje, blauw en grijs. Gemixt met de meubels die er al stonden en die door een flinke verfbeurt van het huis veel beter uitkomen... Zo veranderde ze dit authentieke vrijstaande huis in een gezellig thuis. Het staat nu te koop, zoals je hier kunt zien. En als je wil zien hoe het huis er voor de Make Over over uitzag, kijk dan op deHome2S site waar je meer make overs kunt zien. En wil je weten hoe het huis van Annet eruitziet, volg haar dan op haar inspirerende Instagram feed

dinsdag 12 april 2016

¡Minimal Colour.... Maximum Style!


Via:

I am not the kind of a minimalist person to decorate my home, because I am to much in love with colours and various styles... But if I see pictures like this, I am always overwhelmed by the beauty of just using Black. So let's go to IKEA and buy this beautiful black vase to make a start!


Ik ben niet de persoon bij wie het lukt een minimalistisch interieur te maken, want ik hou te veel van kleur en diverse stijlen... Maar als ik foto's zoals deze zie, dan ben ik altijd weer onder de indruk hoe mooi het is als je alleen zwart gebruikt. Dus op naar IKEA om deze mooie zwarte vaas te kopen als begin! 

zondag 10 april 2016

¡Still Life Sunday #16!

Via:

Just a touch of Spring...
Blooming trees, with a touch of dew, makes a very good start of a Still Life Sunday...

¡Enjoy a Happy Spring Sunday!

If you also like to make still life's pictures and would you like to share them at ¡Muy Bien!? Please send me an e-mail!

Een beetje lente...
Bloeiende bomen met een beetje dauw.. een prachtige start van een Still Life Sunday!


Maak je ook foto's van stillevens en vind je het leuk die op ¡Muy Bien! te delen? Mail me dan! 

vrijdag 8 april 2016

¡Streets of Lisbon!


Is it really 3 weeks ago, that I visited Lisbon?

How I enjoyed my stay there. Though the weather was a bit rainy and I had a serious cold, I enjoyed to stroll around the beautiful streets of Lisbon. We stayed in a beautiful old house in Castello, next to Alfalma, so we enjoyed the houses with lovely tiles and some great cafes, terraces and great bakery shops to enjoy our breakfast with coffee and delicious almond cakes. Next to that we visited lots of great shops and the village of Cascais.. I hope to be back there again....
Foto's
¡Muy Bien!

Is het echt alweer 3 weken geleden dat ik in Lissabon was? Het was echt heerlijk een paar dagen in Portugal te zijn. Alhoewel we naast zon ook wat regen hadden en ik een griepje had, vond om het heerlijk door de straten van Lissabon te slenterende en heel veel moois te ontdekken. We logeerden in een mooi oud huis in Castello, vlakbij Alfalma, dus de huizen met mooie tegels, gezellige cafés, terrasjes en authentieke bakkerswinkeltjes waar we van ons ontbijt met koffie en vers gebakken amandel taartjes genoten. Daarnaast hebben we veel leuke, inspirerende winkeltjes gezien en het dorpje Cascais... Ik hoop snel weer terug te kunnen...