vrijdag 11 september 2015

¡Guest Blogger: Seline Steba!

Hoe ik mijn huis weer opnieuw ontdekte

Ben je net zo'n interieur-addict als ik, Seline Steba, dan herken je het vast: je huis is nooit af of goed genoeg ... Althans, in de ogen van de eigenaar zelf. Krijg je steevast van gasten te horen wat een inspirerende ideeën, leuke kleuren en bijzondere hoekjes je stulpje heeft, jij ziet alleen wat nog beter, mooier, knapper en anders kan. Best vermoeiend, altijd maar bezig zijn met wonen, maar tegelijkertijd de schoonheid van je eigen inrichting niet meer zien.


En dan is daar: de grote vakantie! Nederland trekt erop uit. In caravan, tent, hotel of mobile home gaan we twee of drie weken 'gezellig' bivakkeren op eigen bodem of in het (zonnige) buitenland. Behalve schoon sanitair en een lekker bed maken die gedateerde gordijntjes, eikenfineer kasten, het nep laminaat en gebrek aan 'knusse' kussentjes in onze accommodatie opeens niets meer uit, we zijn immers op vakantie! En ben je wel gezegend met een kek stoeltje, leuk behangetje of bijzondere kast, dan is dat een pluspunt, maar zien we dat nog na een week? Nee. Net als de bovengenoemde heikele punten trouwens, die verdwijnen na een paar dagen ook als sneeuw voor de zon. Ook bij woonliefhebbers als ik. Hoe dat komt? We weten dat het tijdelijk is. En dat is nu precies het punt: want wat ga je je eigen huis waarderen als je er even uit bent. Die eerste stappen over de drempel na twee weken caravan en het eerste wat je denkt: was het altijd al zo groot?! De vertrouwde geur die je nergens anders ruikt, kan geen geurkaars tegenop. En dan de houten vloer waar je je al jaren aan ergert (want te geel) die is opeens best knus! De badkamer, ook thuis niet onze smaak, maar het is een balzaal vergeleken bij het postegeltje aan ruimte wat je in zo'n caravan douche hebt.
Heerlijk, je huis opnieuw ontdekken, niets fijner dan thuiskomen na een vakantie, het is als binnenkijken in je eigen interieur. Goh, had ik die bordjes altijd al op die plank staan? Wat kleurt de bank eigenlijk goed bij het vloerkleed en wat zijn de wanden hier wit! Met dat in mijn achterhoofd schrijf ik deze blog, net terug van twee weken caravan in Frankrijk, een hoop nieuwe inspiratie rijker en ja, ook ik was weer even verliefd op mijn huis. Op de zeeën van ruimte, het frisse beddengoed, de vele (in mijn ogen zo belangrijke) accessoires en vertrouwde geur. Het heeft wel een hele dag geduurd die euforie. Zoveel tijd had ik nodig tot ik de kaal gehaalde trap- die nodig een lik verf nodig heeft- weer zag, ik de grenenhouten vloer met de dag geler zag worden en de wens voor een eigen wellness badkamer zich langzaam weer weer opdringt …Foto's
Seline Steba

Ach, je moet wat te dromen houden zal ik maar zeggen. Plannen genoeg, maar alles op zijn tijd. Nu nog even lekker genieten in mijn bubbel voor de hectiek weer losbarst. En wie weet zijn er volgend jaar alweer wat punten van mijn woonlijstje geschrapt en ben ik zomaar 2 of 3 dagen weer even verliefd op mijn huis.

How I re-discovered my house
If you are an interior-addict just like me, Seline Steba, then you recognise it: your house is never finished or good enough ... At least, in the eyes of the owner herself. When you hear what guests think of your inspiring ideas, fun colors and unusual corners at your home, you see only what could be better, nicer, prettier and otherwise. Exhausting, always being busy with your home, and no longer see the beauty of your own living.
And then there is: the summer holidays! Everyone is getting away to stay in a caravan, tent, mobile home or hotel we go two or three weeks holiday in The Netherlands or (sunny) abroad. Besides clean bathrooms and a nice bed, dated curtains, oak veneer cabinets, fake laminate and lack of 'cozy' pads in our accommodation, suddenly doesn't matter: we are on holiday after all! And are you blessed with a fancy chair, nice wallpaper or special case, then that is a bonus, but do we see that even after a week? No. Like the afore mentioned contentious issues anyway, which disappear after a few days as well like snow in the sun. Also to interior addicts like me. Why is that? Well, we know it is temporary. And that is exactly the point: because how you will appreciate your own home after coming back. Those first steps across the threshold after two weeks caravan and the first thing you think: was it always so big ?! The familiar scent that you smell nowhere else, can not compete with any scented candle. And then the wooden floor which is annoying for years (because too yellow) has suddenly become quite cozy! The bathroom, also not our taste, but it's a ballroom compared to the the little space you have in a caravan shower.

Wonderful, to discover your home again, after a vacation. Gee, did I already had those signs on the shelf? How matches the bank actually good to the carpet and how great the the white walls here! With that in mind, I write this blog, just back from two weeks caravan in France, a lot of new inspiration richer and yes, I was just as in love with my home. On the great space, fresh linens, many (in my eyes so important) accessories and familiar smell. It took a whole day euphoria. So much time I needed until I saw bald extracted staircases needed a lick of paint, I saw the pine floor every day a little more yellow and the desire for a spa bathroom slowly starts again ... Well, you need something to keep dreaming, I think. Plans enough, but all at the right time. Now I enjoy my little home bubble before the rush starts ago an. And maybe next year I will fall in lover with my home again for a few days! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten