zaterdag 3 januari 2015

¡Nice Design: Social Clay!

Dat ik van keramiek houd, is niet onbekend. 
Keramiek is één van de oudste ambachten in de wereld dat je overal tegenkomt. Maar wat je ook overal ter wereld tegenkomt, is een samenleving waarin technologie de hoofdrol speelt. Iedereen heeft wel een smartphone of tablet en ook kunstenaars worden daardoor beïnvloed.
Via:

Ann van Hoey combineert deze twee werelden in haar prachtige ontwerpen Social Clay. Ze vind het een uitdaging de moderne, zeer snelle technologische lifestyle van nu, te combineren met het ambachtelijke en nauwgezetheid van keramiek. Ik vind de vormen en teksten geweldig. Op de wishlist!Everyone knows that I love ceramics. Ceramic is one of the oldest professions in the world, which you find everywhere. But what is alos everywhere at the world is a fast changing society in which technology controls our daily lives. Everyone has a smartphone or tablet and even ceramists are influenced by it. Ann van Hoey makes a combination of these both worlds in her beautiful designs: Social Works. It is a challenge to her to integrate the modern, very fast, technological lifestyle into the slow, meticulous craft of ceramics. I love the sculptures and texts on it. At my wishlist!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten