zaterdag 17 januari 2015

¡Instagram favourite: FotoCarry!

Geen dag zonder de altijd inspirerende foto's op Instagram. 
De mooie natuurfoto's van Carry (@fotocarry) zet ik vandaag graag in de spotlights!


Fotografie is een de grootste passies van Carry. Ze fotografeert al zolang ze zich kan herinneren, lange tijd als autodidact, maar een paar jaar geleden besloot ze haar kennis toch verder te verdiepen op de fotovakschool. Daar bleek ze veel aanleg te hebben voor indringende authentieke portretten, reportages én architectuurfotografie.
Het was logisch geweest dat ze zich ergens in deze hoek verder zou bekwamen, maar ze ging steeds intuïtiever fotograferen, wou niet alleen maar het mooie plaatje, maar ook steeds meer het gevoel erachter...

Ze ging anders fotograferen, zag beelden, vooral in de natuur. Zo ontstond een hele serie natuuropnames met een bepaalde 'mood', soms heel licht, soms dramatisch, soms subtiel, soms met een boodschap, maar soms ook niet, die pasten bij een hele reeks "moods" van Carry zelf .

Carry probeert de (na)bewerkingen zo te doen dat het hele plaatje klopt met de "mood" die er model voor stond. Het moet kloppen in alle opzichten. Daarvoor gebruikt Carry zowel haar intuïtie als haar vakkennis als fotograaf, maar ook alle ervaring die ze eerder opdeed met het maken van composities en gevoel voor sfeer, mooie beelden en combinaties tijdens haar studie Bouwkunde. Zo komt alles een beetje samen. Carry wil gaan exposeren maar tot die tips is Instagram is een mooi medium om een indruk van het inspirerende werk van Carry te krijgen.

"Als je wilt zien wat ik zie, bekijk ze dan niet alleen met je ogen, maar ook met je hart...."

Of Carry nu natuur-, sfeerfoto's of portretten maakt, ik vind ze allemaal even mooi. Dit zijn een aantal van mijn favoriete foto's. Je kunt Carry volgen op instagram op haar accounts: fotocarry en/of op naturemoods en haar website. www.fotocarry.com

¡E N J O Y! 


 


Foto's by
Carry


No day without the always inspiring pictures on Instagram. The beautiful nature photos made by Carry (@fotocarry), I would like to put in the spotlight today
Photography is one of the greatest passions for Carry. She photographs as long as she can remember, long time self-taught, but a few years ago she decided to deepen her knowledge and went to the Photographers professional school There she discoverd that she has much talent for taking authentic portraits, impressie reportages and architecture photography.

It made sense that she would have developed this themes, but Carry did more intuitive shooting, she didn't want to make the perfect picture, but wanted more feelings into her pictures... So Carry became another photographer, saw images, especially in nature. Se Mae a collection of nature shots with a certain 'mood' in it, sometimes very light, sometimes dramatic, sometimes subtle, sometimes with a message, but sometimes not, that suited a range of "moods" Carry has herself. If Carry edits a picture she makes sure that the whole picture is consistent with the "mood" that she had while taking it. It has to be right in all aspects. Carry used her intuition and her expertise as a photographer, but also all the experience of creating nice compositions which she gained while studying Architecture. So everything comes together in her pictures. Carry wants to exhibit but until then, Instagram is a nice medium to get an impression of her lovely and inspiring work.

"If you want to see what I see, they see not only your eyes but also with your heart ...."

To me it doesn't matter if Carry makes nature, interior pictures or portraits: I love them all! These are some of my favourites. You can follow Carry on Instagram at fotocarry and / or naturemoods and website.


1 opmerking: