zaterdag 21 maart 2015

¡Instagram favourite: Studio_Tinne_Mia!

Geen dag zonder de altijd inspirerende foto's op Instagram. 
Ze maken niet alleen geweldige ontwerpen voor kussens, dekbedden en verpakkingsmateriaal, maar ook prachtige sfeerbeelden: @Studio_Tinne_Mia!


Karien en Marjan zijn de ontwerpers van Studio Tinne+Mia. Karien is grafisch ontwerper en Marjan is stylist ( en het oa voor VT wonen en Elle Decoration gewerkt). Ze kennen elkaar al van jaren geleden toen ze samen op Kunst Academie Sint Joost in Breda studeerden. Voor de (inmiddels niet meer bestaande) hippe kinderwinkel Kids Factory hebben Marjan en Karien de magazines voor gemaakt, maar daarnaast veel meubels voor ze ontworpen. Wat begon in 2001 met een bedstee-kast en iets later het boomhut-bed kreeg een verloop van veel ontwerp-jaren.
Helaas is Kids Factory ter ziele, maar hebben Karien en Marjan de koppen bij elkaar gestoken en besloten dat ze, naast hun eigen bureaus, zélf een nieuw label vorm zouden geven.

Het bijzondere van hun combinatie is dat ze elk vanuit een andere invalshoek tot elkaar komen. Marjan is meer van het grotere geheel en het sfeer- en kleurgevoel, Karien is juist van de details... en daar in het midden komen ze elkaar tegen! Beiden hebben een liefde voor mooie grafische prints, papier, stoffen en alles wat daar mee te maken heeft. Ze zijn verzot op mooie schriftjes, opbergdozen, -zakjes, -tassen, mooi beddengoed, kussens…. nou ja, alles wat ze leuk vinden en waar ze blij van worden, ontwerpen ze. Ze willen met hun ontwerpen iemand een goed gevoel geven en een een glimlach bezorgen! De stijl van Studio Tinne+Mia is ingetogen. Op het eerste oog lijkt het misschien simpel, maar wel een subtiele gelaagdheid bevat.
Met de ontwerpen willen ze een verhaal vertellen door alles met elkaar te laten verbinden.

En op Instagram…. Hier proberen ze hun sfeergevoel te delen. Niet zozeer de ontwerpen, al staan ze er soms wel op, maar meer de achtergronden ervan….

Ik ben fan van de prachtige sfeerbeelden en originele kijk van @Studio_Tinne_Mia. De foto van het Sproetenmeisje is echt mijn favoriet! En wil je meer zien? In de VT Wonen van februari 2015 stond het prachtige huis van Marjan!

¡E N J O Y! 

Foto's
@Studio_Tinne_Mia

Karien and Marjan are the designers of Studio Tinne+Mia. Karien is a graphic designer and Marjan is a stylist (who worked for the Dutch interior magazine VTwonen and Elle Decoration). They know each other from years ago, when they studied together at Academy of Arts Saint Joost in Breda. For the former hip children's store Kids Factory, Marjan and Karien designed their inspirational magazines made, but also many furniture was designed by them. What began in 2001 with a box bed-closet and a little later the treehouse bed was the start of many years working together. Unfortunately Kids Factory closed, but Karien and Marjan put their heads together and decided that, in addition to their own offices, they would create a new label.
The special feature of their working together, is that they each come from a different angle to each other. Marjan is more of the bigger picture and the ambience and sense of colour, Karien is precisely, found of details ... and in their designs they come to each other! Both have a love of beautiful graphic prints, paper, fabrics and anything to do with it. They are fond of beautiful notebooks, storage boxes, bags, nice bedding, pillows .... well, what they like and what makes them happy, they design. They want to bring a feel good feeling and bring a smile! The style of Studio Tinne Mia is simple. At first glance it may seem simple, but contains a subtle layering.

With the designs they want to tell a story by linking everything together? And Instagram .... Here they try to share their feeling atmosphere. Not the designs, though they sometimes get up, but more their inspirational backgrounds .... I'm a fan of the wonderful atmospheres and original look of @Studio_Tinne_Mia. The picture of the Freckles Girl really is my favourite! And you want to see more? In the VT Wonen Magazine of February 2015 you can see the beautiful home of Marjan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten