donderdag 30 april 2015

¡Instagram favourite: Marielle!

Geen dag zonder de altijd inspirerende foto's op Instagram!
Architectuur, kunst, natuur maar vooral veel wit (en zwart): de verrassende foto's van Marielle (@Jel1000)!


Van jongs af aan heeft Marielle altijd al gefotografeerd. Sommige vrienden kennen haar niet zonder fototoestel in haar hand.
Ze houdt van wit! Witte vloeren, witte ruimtes en witte accessoires. Het kan Marielle niet wit genoeg zijn. En ze heeft een voorliefde voor pure materialen, strakke vormenen minimalisme. Maar wel met warmte.
Marielle is helemaal gek van Dutch Design dat ons landje voortbrengt. Wat een geweldige en vernieuwende ontwerpen komen er voorbij.
Schoonheid hoeft niet in dure dingen te zitten. Een schelp, een roestige spijker, een dood kevertje, een steentje....van jongs af aan sleepte ze dit allemaal mee naar huis om aan haar 'schatten' toe te voegen en ze tekende het ook allemaal na. Ze zoekt altijd naar de balans in een compositie, ongeacht wat ze fotografeert.
Instagram is voor Marielle een inspiratiebron voor mooie plaatsen en locaties die ze graag wil bezoeken. Een soort culturele reisgids. Ze ziet locaties (places of interest) voorbij komen waarvan ze het bestaan niet wist. En dat kan gewoon om de hoek zijn :-)

Mariëlles favoriete onderwerpen om te fotograferen zijn:
  • architectuur en liefst een 'poppetje' erin voor de schaalgrootte
  • mensen die de interactie aangaan met interessante kunst (zo heeft ze onlangs gezwommen in een bak met 210.000 eurocenten.Meer Dagobert Duck dan dat kan haast niet)
  • natuur
  • maar laat je vooral verrassen door iets onverwachts in haar feed; ze houdt van afwisseling!

Hier een aantal van mijn favoriete foto's, maar er is nog zoveel meer moois te zien op Marielle's Instagram account!

¡E N J O Y!

Fotos's
@Jel1000

Not a day without the always inspiring pictures from Instagram! Architecture, art, nature and especially a lot of white (and black): the surprising pictures of Marielle (@Jel1000)!
From her childhood Marielle has always been photographing. Some of her friends don't know her without a camera in her hand.
She likes white! White floors, white spaces and white accessories. To Marielle there can't be enough white. And she has a crush for pure materials, clean lines and minimalism. But always with some warmth in it.
Marielle is crazy about Dutch Design: so many beautiful things which are produced in our little country. There are so many wonderful and innovative designs...
Beauty doesn't have to be in expensive things. A shell, a rusty nail, a dead bug, a stone .... since her childhood, she took it all home to add to her 'treasures' and she draw them all. Marielle is always looking for balance in a composition, regardless of what she photographs.
To Marielle Instagram is a source of inspiration for beautiful places and locations she would like to visit. A kind of cultural guide. She discovers locations (places of interest) which she never knew existed. And they may be just around the corner :-)

Mariëlles favorite subjects to photograph are:
  • architecture, preferably with a 'puppet' in it so you can imagine the scale
  • people who interact with interesting art (as she recently swam in a tank with 210.000 Eurocents. Looks like Dagobert Duck)
  • nature
  • and get surprised by something unexpected in her feed; she loves variety!
Here are some of my favorite photos, but take a look at Marielle's Instagram Account for more beautiful pictures!!


1 opmerking: